Word jij ons nieuwe bestuurslid Communicatie & Activiteiten?

Het bestuur van D66 Amsterdam Oost is op zoek naar versterking! We zoeken een enthousiast bestuurslid Communicatie en Activiteiten. Interesse? Lees hieronder meer over de functie en solliciteer vóór 6 september via [email protected]

Beeld: D66

Het bestuurslid Communicatie en Activiteiten draagt het D66-gedachtegoed uit naar leden en bewoners van Amsterdam Oost. Zij/hij is vanuit de afdeling verantwoordelijk voor de communicatie met D66-leden in Amsterdam Oost. Het bestuurslid Communicatie en Activiteiten werkt samen met de andere bestuursleden en stadsdeelcommissieleden van D66 Amsterdam Oost, de bestuursleden Communicatie in de andere stadsdelen, en het bestuurslid Communicatie van D66 Amsterdam.
Daarnaast weet het bestuurslid Communicatie en Activiteiten de leden te enthousiasmeren en te verbinden door middel van activiteiten.

Inschatting tijdsbeslag: Gemiddeld 8 uur per maand. Het bestuur
van Amsterdam Oost vergadert maandelijks één keer.

Taken en verantwoordelijkheden
– Ontwikkeling en implementatie van plannen om communicatie te optimaliseren;
–  Organisatie van activiteiten (niet zijnde de ledenvergaderingen) voor bestaande en nieuwe leden
– Maken en verspreiden van e-mailnieuwsbrieven voor leden en geïnteresseerden;
– Bijhouden van en content bedenken voor de website van Amsterdam Oost;
– Bijhouden van en content bedenken voor de social media van D66 Amsterdam Oost ten behoeve van de permanente campagne;
– D66-fractie van de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost ondersteunen bij het schrijven/redigeren van nieuwsberichten en het maken/editen van videoberichten;
– Eventuele productie van fysieke communicatiemiddelen, zoals flyers, om specifieke Oost-activiteiten te ondersteunen;
– Afstemming met stadsdeelcommissieleden over communicatie;
– Samenwerken met het bestuurslid Campagne over campagne-activiteiten en -middelen.

Vereiste ervaring, kunde en kennis
– Sterk in communicatie met verschillende doelgroepen, weet wat hen bezighoudt en weet hoe verschillende kanalen effectief kunnen worden ingezet;
– In staat om zelfstandig te werken en content te generen;
– Heeft een politieke antenne en kan de gevoeligheid van onderwerpen inschatten en weet hier behendig mee om te springen;
– Vindt het leuk om communicatiewerkzaamheden uit te voeren;
– Betrokken (of wil meer betrokken zijn) bij Amsterdam Oost;
– Een teamspeler, maar tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan.
– Creatief in het verzinnen van ledenactiviteiten;
– Organisatorisch sterk.

 
Procedure
Stuur vóór 06-09-2022 je motivatiebrief naar [email protected] Hier kun je ook terecht met jouw vragen over de functie.
 
Kandidaten lichten hun kandidaatstelling toe tijdens de deelafdelingsvergadering (DAV) op 29 september 2022.
Het nieuwe bestuurslid Communicate & Activiteiten zal door de leden worden gekozen tijdens deze DAV.
 
* Kandidaten dienen minimaal een half jaar lid te zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn) en aan de contributieverplichtingen van de partij te hebben voldaan. Een bestuurstermijn loopt drie jaar.