Pieter Liefting

Beeld: Pieter Liefting

Als Vicevoorzitter Politiek (VVP) wil ik graag dat er meer direct contact komt tussen de buurt en de politiek. Onderlinge verbinding zoeken is belangrijk om betrokkenheid te creëren. Hierbij zijn buurthuizen en bibliotheken onmisbare schakels om contact te houden met elkaar. Ik vind het zonde dat lokale bibliotheken worden gesloten, dit is niet goed voor de saamhorigheid in de buurt. De stadsdeelcommissie moet makkelijk bereikbaar zijn en moet goed luisteren naar de wensen van de buurt om draagvlak voor belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid te krijgen.

Als VVP wil ik de organisatie en de SDC-fractie van D66 in Oost verder professionaliseren. Op die manier houdt de fractie meer tijd over om de buurt in te gaan en te luisteren naar de wensen van buurtbewoners. Door professionalisering wordt de kwaliteit van de adviezen vergroot. Als bestuur en als kennisgroepen kunnen we een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de fractie en het verbinden van de leden aan de fractie.

Ik heb mijn buurt Oud-Oost de afgelopen jaren positief zien veranderen. De verbetering van het Oosterpark en het duurzaamheidsinitiatief met blauw-groene daken zijn daar mooie voorbeelden van. Er is natuurlijk nog veel meer te doen op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap.

Lievelingsplek in Amsterdam

Oosterpark. Ik heb aan het Oosterpark gewoond en wandel daar graag. Een groene oase in de stad.  
 
Nieuwmarkt. Ik heb een aantal jaar in deze buurt gewoond. Een heel levendige buurt in het mooie oude stadscentrum.