Annalin Hoekstra – kandidaat SCD

Beeld: eigen beeld

Over Annalin

Mijn naam is Annalin en ik wil mij graag inzetten voor de stadsdeelcommissie.

Laaggeletterdheid bij meerdertalige jongeren is een bron van zorg voor het onderwijzend personeel en de samenleving. De effecten daarvan moet men niet onderschatten. Laaggeletterdheid is het nieuwe analfabetisme. Men ondergaat dan veel meer weerstand om mee te kunnen komen in de samenleving. Zodra men elkaar niet meer verstaat ontstaat ruimte voor polarisatie. De stadsdeelcommissie Nieuw-West kan hierbij van onschatbare waarde zijn om concrete actie hierop te ondernemen. Denk aan vroegtijdige signalering door jongerenwerkers van de buurtteams. Door de schaarse bibliotheken een grotere rol te laten vervullen in samenwerking met het primair en secundair onderwijs. Om deze reden pleit ik voor ruimere openingstijden van de bibliotheken.

De Amsterdamse Scheg van West ook wel de Tuinen van West is een van de parels van onze stad. De scheg omvat een deel van de Haarlemmermeer en de polders tussen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp. Vanuit de Sloterplas lopen park- en groenstroken tot diep in de omliggende buurten. De scheg was vroeger buffer tegen oprukkende verstedelijking en is daarom jarenlang vooral gebruikt als agrarisch landschap. Ik wil mij graag tot het uiterste inzetten om deze scheg te behouden en niet te betrekken bij nog te ontwikkelen woningbouw.

De tot op heden nog onbenutte daken wil ik graag omtoveren tot een immens groen dak in Amsterdam Nieuw-West. Dit initiatief komt de biodiversiteit van insecten en het opvangen van regenwater ten goede. De klimaatverandering heeft als gevolg dat vaker het rioleringsstelsel overstroomt tijdens hevige stortbuien. De groene daken helpen dit te reguleren. Met een relatief kleine investering kan een complex probleem worden opgelost.

Specialisaties
Transformatie en renovatie van woningbouw
Natuurbeheer
Civiele techniek
Stedenbouwkunde
Landschapsarchitectuur
Laaggeletterdheid bij meerdertalige mensen