Reinout Stap

Reinout Stap - Beeld: D66 Amsterdam Centrum

Penningmeester D66 Amsterdam Centrum

De penningmeester van D66 Amsterdam Centrum is verantwoordelijk voor de financiën van onze deelafdeling.

Wie ben ik?

De dag dat ik achttien werd, besloot ik lid te worden van D66. De progressieve waarden van D66 in combinatie met de scherpte en pragmatische insteek van Alexander Pechtold inspireerden mij om lid te worden. Ook het tegendraadse karakter beviel mij. Zo herinner ik mij nog mijn eerste campagne als D66-er, waarin wij de Gooische Rally aangrepen om ons duurzame geluid te laten horen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ervoer ik hoe vitaal de partij in Amsterdam is, met als ultieme uitkomst onze historische overwinning.

Inmiddels ben ik alweer enige tijd bestuur in Amsterdam centrum en ik hou ervan om samen met de leden ons D66 geluid te laten horen in de stad. Daarnaast vind ik het belangrijk om met elkaar te spreken over relevante thema’s die in de binnenstad leven zoals leefbaarheid, vergroening en de duurzame ontwikkeling van de stad. Ook is het mijns inziens de taak van een verenigingsbestuur om aandacht te vragen voor thema’s die ons stadsdeel overstijgen, zoals nationale en internationale politieke ontwikkelingen. Ik ken D66’ers immers als breed geïnteresseerde mensen die over gemeente- en landsgrenzen heen durven te kijken.