Leden Permanente Programmacommissie

Wij zoeken

De Permanente Programmacommissie (PPC) van D66 Amsterdam zoekt nieuwe leden. Vind je het leuk om mee te denken over de koers van de partij in de Amsterdamse politiek, dan zoeken we jou!

Wat doet de PPC?

De PPC houdt zich bezig met de ontwikkeling van politieke ideeën voor de lange termijn. De PPC is verantwoordelijk voor twee zaken binnen de partij. Ten eerste zorgt de PPC ervoor dat eens per vier jaar het Amsterdamse politieke verkiezingsprogramma geschreven wordt. Dit doen wij door zowel een coördinerende als inhoudelijke rol aan te nemen. We coördineren het proces, we organiseren evenementen en we zitten achter de diverse stakeholders aan om tot een gezamenlijk programma te komen. Ten tweede zorgt de PPC ervoor dat er continu voldoende politieke discussie is binnen de partij en dat zoveel mogelijk leden mee kunnen doen aan deze discussie. Zo organiseren wij de inhoud van het jaarlijkse Stadscongres, debatavonden, en andere events. Maar je kan hierbij natuurlijk ook met eigen ideeën en inbreng komen om de discussie verder aan te slingeren.

De PPC werkt nauw samen met de vicevoorzitter politiek van het D66 bestuur Amsterdam. Ook coördineert de PPC de kennisgroepen van D66 Amsterdam. Kennisgroepen zijn georganiseerd op thema en stimuleren idee-ontwikkeling en debat binnen D66 Amsterdam op hun thema. Daarnaast kunnen kennisgroepen politici in de gemeenteraad of bestuurscommissies ondersteunen. Ook zoekt de PPC de samenwerking op met het wetenschappelijk bureau, met andere lokale afdelingen, publieke organisaties en politieke partijen. Eigen inbreng en initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Heb je vragen of interesse?

Neem contact op met Rob Everhardt (vicevoorzitter politiek) via [email protected].