Yassmine el Ksaihi

Beeld: D66

Mijn naam is Yassmine el Ksaihi, 36 jaar geleden ben ik geboren in Amsterdam West. Op 4 jarige leeftijd ben ik verhuisd naar Amsterdam-Noord. Geboren en getogen in Amsterdam, vind ik het de mooiste stad die er is. Van jongs af aan heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij wat er zich in Amsterdam afspeelt. Ik heb altijd geprobeerd mijn steentje hieraan bij te dragen.

  • 38 jaar
  • Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Mijn maatschappelijke nevenfuncties, mijn werk in het maatschappelijk domein en als bestuurscommissielid in Amsterdam Noord, heeft mij een groot divers netwerk opgeleverd. Dit netwerk onderhoud ik zo goed mogelijk, omdat zij mijn oren en ogen zijn in de maatschappij. Mijn kracht ligt bij het weten wat er speelt, maar dit ook kunnen vertalen naar visie en beleid.

De samenleving verhardt, maar ik zie de toekomst met goede hoop tegemoet. Juist in Amsterdam met haar vele nationaliteiten moeten we in staat zijn om samen iets moois neer te zetten. Ik wil jongeren in hun kracht zetten door ze de juiste hulpmiddelen aan te reiken om hun eigen toekomst vorm te geven. Ik wil niet dat de kloof tussen mensen groter wordt, maar ik wil alle burgers ten volle betrekken en laten meedoen in Amsterdam. Vanuit de gedachte dat iedereen meetelt, wil ik een bijdrage leveren aan een creatief, talentvol, geëmancipeerd en liberaal Amsterdam.

Ik zie D66 als een sociaal-liberale partij, die keuzevrijheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Ook voor mij zijn dit leidende principes. Mensen dienen de vrijheid, de kracht en de mogelijkheid te krijgen om zoveel mogelijk hun eigen keuzes te maken. Door mijn ervaring en achtergrond kan ik een essentiële bijdrage leveren aan een liberaal, maar zeker ook een sociaal D66 als brede partij in het hart van de Amsterdamse samenleving.