Marijn Bosman

Marijn Bosman - Beeld: D66 Amsterdam

Wie is Marijn

  • 40 jaar
  • Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Mijn naam is Marijn Bosman en sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam.

Ik voer het woord over Kunst & Cultuur, Nachtleven en festivals, Openbare Orde & Veiligheid, Preventie Jeugdcriminaliteit, Digitalisering, Marineterrein, Zuidas, Gemeentelijk vastgoed, Dienstverlening, Personeel & Organisatie, Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop, Algemene Zaken, Sekswerkers. Daarnaast ben ik lid van de regioraad, lid van de bezwaarschriftencommissie en was ik campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Amsterdam groeit de komende jaren ontzettend hard en het is heel bijzonder om mee te denken over hoe de stad er uit komt te zien. Ik denk dat steden in de toekomst nog een grotere rol gaan spelen. Steden zijn knooppunten van kennis, samenwerking en migratie, maar ook van complexe vraagstukken als vervuiling, snelle groei en beperkte ruimte. Dat maakt het heel erg interessant om actief in de politiek te zijn, zeker in Amsterdam. De schaarse ruimte in steden, waar mensen en organisaties dicht op elkaar zitten, is ook een omgeving waar innovatieve oplossingen ontstaan.

De voorwaarden van die oplossingen zijn vrijheid en creativiteit. In mijn portefeuilles komen die waarden vrijheid en creativiteit sterk naar voren: of het nu gaat om de herontwikkeling van het Marineterrein, het broedplaatsenbeleid of het Amsterdamse nachtleven, de veiligheid van jongeren of de nieuw op te stellen digitaliseringsagenda uit het coalitieakkoord. Ik kijk er heel erg naar uit hiermee aan de slag te gaan.