Julian Talma

Julian Talma – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Julian Talma is met 19 jaar de jongste kandidaat van D66 Amstelveen en studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij komt uit Friesland, maar is al sinds enige tijd gesetteld in de omgeving van Amstelveen.

  • 19 jaar
  • Drachten
  • Amstelveen
  • Hij/hem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleef meer dan de helft van de jongeren thuis! Slechts 41% van de 18 tot 24-jarigen bracht een stem uit. Een categorie hoger, tot 34 jaar, was dat 46%.

(Lokale) politiek leeft nauwelijks onder jongeren en studenten. Ze weten zelf vaak niet wat er speelt, maar ook de gemeente betrekt ze weinig bij lokale kwesties. Ik zie het als ik om me heen kijk: we zijn als jongeren meer maatschappelijk betrokken dan ooit, maar dit gaat vooral over de grootse landelijke, of zelfs mondiale, thema’s.

Daarnaast is het vertrouwen enorm laag. Dit moet veranderen. Daarom heb ik mij gekandideerd voor de gemeenteraad.
Ik wil jongeren een stem geven, naar hen luisteren en dingen veranderen die zíj belangrijk vinden.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Campus Uilenstede, natuurlijk. Vanwege de levendigheid, de gezelligheid en de goeie sfeer die alle studenten daar meebrengen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

In Amstelveen zie ik ongelofelijk veel betrokken en gemotiveerde jongeren en studenten. Ik zie burgers die zich optimaal inzetten in hun buurt, om te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. En ik zie talloze lege kantoorpanden en kavels, die we kunnen inzetten. Laten we al deze kansen optimaal benutten en bouwen aan vertrouwen tussen burger en politiek, bouwen aan een mooi Amstelveen voor iedereen en letterlijk bouwen, om zo het woontekort aan te pakken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer inspraak in de gemeentelijke politiek voor jongeren en studenten.
  • Extra (studenten)woningen tegen het enorme kamer- en woningtekort.
  • Een nog groenere en veiligere stad, waar iedereen ’s nachts over straat durft te fietsen.