Heidy Knol

Heidy Knol – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Heidy Knol heeft ervaring als beleidsmaker en directeur, en werkt als coach en consultant.

  • 48 jaar
  • Almelo
  • Amstelveen

“Meer betrokkenheid van inwoners bij zaken die hen aangaan”

Na drie jaar in de VS te hebben gewoond ben ik terug in Amstelveen waar ik daarvoor 17 jaar woonde. Een ander perspectief op mijn land, woonplaats en loopbaan maakt dat ik me graag wil inzetten om onze gemeenschap leefbaarder, veiliger en socialer te maken.

De breuklijnen in de VS – sociaal, economisch, ras, gender – zie ik ook hier ontstaan. Zo ook het toenemende wantrouwen in bestuur, experts en wetenschap. Het gemeentebestuur is het overheidsorgaan dat het dichtst bij de mensen staat, daar het gesprek voeren en werken aan vertrouwen van cruciaal belang is om gezond te blijven samen leven.

Vanuit mijn coachingpraktijk weet ik hoe belangrijk het is te luisteren naar mensen en hun emoties te valideren, aan te sluiten bij waar zij zich bevinden. Ik kan met mijn ervaring en skillset hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De heemparken. Niet alleen omdat het er zo mooi is maar ook omdat er zo zichtbaar veel zorg, aandacht en liefde wordt besteed om het zo te houden. Dat maken het fijne plekken om te vertoeven.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We hebben een prachtige gemeente met veel inwoners die heel veel kunnen en weten. Een gemeente zijn we samen, dat zijn niet alleen de mensen die in het raadhuis werken. Een groter beroep doen op die collectiviteit kan tot meer samenhorigheid en betere resultaten leiden.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer betrokkenheid van inwoners bij zaken die hen aangaan.
  • Een betere/meer/gerichtere informatie naar inwoners over zaken die hen aangaan.
  • Het vertrouwen in de overheid, voor zover we dat in Amstelveen kunnen beïnvloeden, vergroten door als raadslid toegankelijk te zijn en open te staan voor inwoners die het gesprek aan willen gaan.