Gijs Lindeboom

Beeld: Jeroen Mooijman

Gijs Lindeboom is fractieassistent namens D66 voor de gemeenteraad in Almere. Fractieassistenten kunnen in Almere net als raadsleden het woord voeren tijdens de politieke markt. Gijs is woordvoerder op Afval, Almere 2.0, Beheer en Onderhoud, Burgerparticipatie, Fonds Verstedelijking en de MRA.

  • 57 jaar
  • Deventer
  • Almere
  • Hij/hem

Ik woon al een kleine dertig jaar in Almere en ben nog steeds blij dat ik hier ben komen wonen. Almere is een heerlijke stad om te wonen, te werken en te recreëren. Als ambtenaar bij de gemeente Almere heb ik vele jaren mijn bijdrage geleverd aan Almere. Maar er komen grote uitdagingen op Almere af die een grote impact zullen hebben zoals het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het snel moeten bouwen van veel woningen. Ik wil hierbij niet aan de zijlijn staan maar verantwoordelijkheid nemen en mijn bijdrage leveren aan het realiseren van een in alle opzichten nog betere stad voor alle (toekomstige) inwoners van Almere.

Favoriete plek in Almere

Almere heeft heel veel mooie plekken. Een favoriete plek in Almere is in Poort waar huizen zijn gebouwd in kader van ‘ik bouw mijn eigen huis’. Betaalbare woningen voor iedereen maar toch ook heel divers.

To do in Almere

  • De kwaliteit van het beheer van de bestaande stad wordt om financiële redenen steeds verder verlaagd. Iedere Almeerder merkt dit. Want iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Ik merk het als ik aan het hardlopen ben in Almere en zie dat bruggen nodig aan vervanging toe zijn. Het niveau van het beheer van de openbare ruimte moet omhoog en dat kan zonder dat het extra geld gaat kosten.
  • Inwoners moeten vertrouwen houden in de democratie. Dat komt niet voor niets daar moet in worden geïnvesteerd. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat gewone dagelijkse ervaringen uit de stad die zicht geven over het functioneren van de gemeentelijke organisatie of vastgesteld beleid meer zichtbaar worden. Laten we onze inwoners mee laten denken in oplossingen.
  • Zonder goed onderwijs geen gelijkwaardige kansen voor iedereen. Een goede start is essentieel. Ik ga mij daarom ervoor inzetten dat Ieder kind toegang krijgt tot voorschoolse of vroegschoolse educatie. En gebruik maken van deze mogelijkheid ook wordt gestimuleerd.

Betekenis D66

Laat iedereen vrij maar niemand vallen. Dat zegt precies waarom ik voor D66 kies. Ik vind het belangrijke dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar ook dat iedereen een echte kans krijgt onder andere door goed onderwijs om mee te doen en zijn eigen plek te vinden.

Favoriete boek

De boeken van Geert Mak In Europa en Grote verwachtingen. Deze boeken geven een goed beeld van waarom we nu zijn waar we zijn als Europa en als Nederland. Een frisse blik op de historie. En Slinger van foucalt van Umberto Eco is echt een aanrader