Martin Mulder

Martin Mulder - Beeld: Geert Cox

# 7

  • 64 jaar
  • Twello
  • Almelo

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

• Betere bestuurlijke samenwerking in Twente; Almelo is te veel dwarsligger.
• Doordacht woningbouwplan voor de toekomst van Almelo. Al jaren veel te ad hoc beleid, niet doordacht. Eerst grote plannen als waterrijk met 4200 woningen, dan alle grond weer verkopen en nu weer 3000 woningen willen bouwen. En dat in een periode van 10-15 jaar. Vraagt om een woonvisie voor de lange termijn, incl. een visie op bedrijvenparken. Almelo moet als gemeente zelf geen projectontwikkelaar meer gaan spelen. Niet haar taak en heeft in het verleden veel te veel geld gekost.
• Daadkracht tonen in energietransitie. Ook hier is samenwerking met de regio, waterschap, enz. de oplossing.
• Almelo naar een duurzamer stad (programma’s uit KAS (klimaat actieve stad) doorvertalen naar Almelo. Voorbeelden: herenboeren-concept, groenere binnenstad met dak- en gevelgroen waar mogelijk, meer bomen in de binnenstad. Almelo is nog veel de conservatief in het creëren van groen en meer biodiversiteit.