D66 krijgt het voor elkaar

Goed onderwijs

Elk kind heeft recht op een goede start en een goede toekomst, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Dat doen we met het beste onderwijs en kansen voor iedereen. We hebben ervoor gezorgd dat dit kabinet het meeste investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie.

We investeren in voor- en vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters en in kinderen en jongeren die het risico lopen op onderwijsachterstanden vanwege hun sociale-economische of culturele achtergrond. Daarnaast zorgen we voor extra geld voor het technisch beroepsonderwijs.

Goed onderwijs valt of staat met voldoende aandacht op school. Een leraar moet de ruimte hebben om kinderen vaker één op één te helpen. Daarom investeren we in de leraar. In hogere salarissen, minder regels en minder werkdruk door meer handen in de klas. We geven leraren meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen. Daarmee wordt het leuker om leraar te zijn en te worden en krijgen onze kinderen het beste onderwijs.

Doorstromen en doorleren in het voortgezet en hoger onderwijs wordt eenvoudiger. Er komen brede brugklassen en speciale scholen voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar voor de kinderen die daar behoefte aan hebben. In het hoger onderwijs wordt selectie aan de poort aan banden gelegd.

Omdat iedereen de kans moet krijgen te studeren wordt het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd. Voor de PABO wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in (fundamenteel) onderzoek en innovatie.

Goed onderwijs

Goed klimaat

Goed werk

Goede zorg