D66 krijgt het voor elkaar

Goed klimaat

Dit is het groenste regeerakkoord ooit. We komen nú in actie voor een schone toekomst. We halen de klimaatdoelen van Parijs, sluiten de kolencentrales en volgen het principe ‘de vervuiler betaalt’. We maken Nederland koploper van een nieuwe, schone economie in Europa.

We halen de doelen die we hebben afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Nooit eerder zette het kabinet in op zoveel CO2-reductie.  Nederland wordt, samen met andere Europese landen, groene koploper. Hiertoe sluiten we de kolencentrales uiterlijk in 2030 en bouwen we meer windmolens op zee. Er komt één minister voor Klimaat en Energie, een breed maatschappelijk Klimaatakkoord met concrete afspraken en een Klimaatwet waarin we die afspraken verankeren voor de toekomst. We investeren in energiebesparing voor woningen en andere gebouwen

Schone energie wordt goedkoper dan vervuilende energie. Vanaf 2030 worden er alleen nog elektrische auto’s verkocht.

Er worden geen nieuwe vergunningen meer afgegeven voor gaswinning op land.

Goed onderwijs

Goed klimaat

Goed werk

Goede zorg