Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Defensiemiddag 2018 – Repareren of transformeren: de Herijkingsnota 2020

Zaterdag, 10 november 2018 in Rotterdam

De vierde editie van de D66 Defensiemiddag staat in het teken van de Herijkingsnota 2020 en vindt plaats op 10 november in Rotterdam.

Na vele jaren van bezuinigingen is het VVD-D66-CDA-CU kabinet begonnen aan een wederopbouw van de Nederlandse Defensie. De Defensienota 2018, ook wel reparatienota genoemd, wordt gezien als eerste aanzet hiertoe. De ernstigste tekortkomingen worden aangepakt, maar de stevige nadruk op herstel en vervanging van het huidige materieel laten nog weinig toekomstperspectief zien.

Minister Bijleveld stelde al verscheidene malen dat er lange lijnen naar de toekomst zullen worden uitgezet. De Herijkingsnota 2020 biedt ruimte om te evalueren hoe Defensie haar taakstelling gaat invullen. Waar het regeerakkoord en de huidige Defensienota elkaar nog lijken tegen te spreken, bijvoorbeeld over de duur van missies, kunnen er nu politieke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes die niet altijd gemakkelijk, maar zeker noodzakelijk zijn in het licht van de veranderende veiligheidssituatie in de wereld.

De jaarlijkse Defensiemiddag is een evenement van de Thema-Afdeling Internationale Veiligheid en Defensie. Meer informatie kun je vinden op de website van de Thema-Afdeling.

10 november

12:00 uur

Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015 CN Rotterdam