Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 december 2012

Kamermeerderheid voor afschaffen 1040-urennorm

D66-Kamerlid Paul van Meenen is blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer zijn voorstel steunt om af te zien van de 1040-urennorm. Onder meer PvdA, SP en CDA willen dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) deze norm voor mei volgend jaar herziet op een wijze die maximale ruimte biedt aan maatwerk voor leerlingen. Dat blijkt vandaag…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer duidelijkheid over pensioen

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg zegt vanavond in het RTL Nieuws dat mensen beter geïnformeerd moeten worden over hun uiteindelijke pensioen. “Juist in deze tijden van grote onzekerheid is het extra belangrijk dat er over een ingewikkeld onderwerp als pensioenen helder wordt gecommuniceerd. Het vorige kabinet heeft plannen aangekondigd voor betere pensioencommunicatie, maar deze zijn…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 december 2012

Blok, los misrekening huursector op!

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil dat minister Blok (Wonen, VVD) de misrekening van het kabinet op de woningmarkt snel teniet doet en met een duidelijk plan komt om het vertrouwen te herstellen. In een vandaag verschenen vergelijking van het Centraal Planbureau (CPB), leveren de huurinkomsten niet genoeg op voor woningcorporaties om de opgelegde verhuurdersheffing van 2…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 december 2012

Dekker, maak echte keuze voor publieke omroep!

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil dat staatssecretaris Dekker (Media, VVD) een echte keuze maakt over wat er met de publieke omroep en de omroepverenigingen moet gebeuren. Dekker is vandaag in zijn brief over de mediabegroting onrealistisch en onduidelijk over de toekomstige taak van de publieke omroep. Het kabinet wil iets dat niet kan, namelijk een blijvend…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 december 2012

Meer aandacht voor duurzaamheid, onderwijs en de rechtsstaat

De D66-Eerste Kamerfractie wil dat het kabinet zich niet alleen richt op de overheidsfinanciën, maar ook aandacht besteedt aan duurzaamheid en onderwijs. Dit heeft senator Hans Engels ingebracht bij de Algemene Beschouwingen. “D66 ziet de noodzaak van hervormingen en treedt de regering daarbij constructief tegemoet. Maar kennis en investeren in duurzaamheid en groene groei zijn de sleutel om…

Bekijk nieuwsbericht

“Stamcelonderzoek is keuze van de wetenschapper”

Stamcelonderzoek is een keuze van de wetenschapper. Het is niet aan de seculiere instellingen van de EU om dit onderzoek te ontmoedigen op religieuze gronden. Dat stelt D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld aan de vooravond van een debat hierover van het Secularisme Platform van het Europees Parlement ( EPPSP).

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 december 2012

Marchantlezing 2012: World 3.0 Rethinking Globalization

Globalisering is de laatste jaren een veelbesproken thema. Tot nog toe was er in deze discussie niet veel ruimte voor nuance. Je bent of voor de integratie van markten en daarmee tegen regulering. Je hebt een open houding naar de wereld of je verschuilt je achter de dijken. Kortom je bent voor of tegen globalisering. 

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 december 2012

Hachchi geeft militaire opleidingen nieuwe impuls

D66-Kamerlid Wassila Hachchi komt met twee voorstellen om militaire opleidingen nieuwe impuls te geven: een Erasmus programma voor militairen in opleiding en civiel erkende diploma’s voor onderofficieren. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het personeelsbeleid van het ministerie van Defensie. Hachchi wil met beide voorstellen de mogelijkheden voor militairen binnen en buiten het ministerie verruimen.…

Bekijk nieuwsbericht

Onderzoek juridische kaders voor gebruik drones

D66-Kamerlid Wassila Hachchi wil dat er een onafhankelijk juridisch onderzoek plaatsvindt naar de inzet van onbemande militaire vliegtuigen (drones). De Nederlandse krijgsmacht zal op korte termijn over drones beschikken, maar de juridische kaders van het gebruik van onbemande vliegtuigen zijn onduidelijk. Hachchi roept het kabinet op om eerst te onderzoeken hoe de inzet van deze…

Bekijk nieuwsbericht

Bussemaker, geef studenten en docenten meer tegenkracht!

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil dat minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) studenten en docenten meer tegenkracht geeft over de financiële richting van hun school of universiteit. Nu kunnen raden van studenten en leraren in de wet slechts advies geven over de begroting, dat moet veranderen in instemmingsrecht. Hiermee zijn ze nodig voor het akkoord op een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2012

Kerdijklezing Alexander Pechtold: “Koers houden in de beste traditie”

D66-leider Alexander Pechtold heeft in zijn Kerdijklezing opgeroepen tot nieuw optimisme. “Houden wat we hebben. Dat lijkt de pessimistische politieke slogan van deze tijd. Links conservatisme wil de oude verzorgingsstaat behouden met spelregels uit de vorige eeuw. Rechts conservatisme neemt het niet zo nauw met de privacy en vrijheden van mensen. De politiek speelt nauwelijks…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 november 2012

Wet op het accountantsberoep: de verkeerde Big Bang!

Afgelopen Dinsdag behandelde de Eerste Kamer de Wet op het accountantsberoep. Deze wet is bedoeld om accountantsorganisaties samen te voegen. Door twee amendementen van PVV-SP-PvdA die aangenomen zijn in de Tweede Kamer heeft de wet wat D66 betreft niet meer het beoogde effect. D66-senator Joris Backer: “De wetswijzigingen hebben ingrijpende en onwenselijke consequenties voor accountantsorganisaties…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 november 2012
Stop uitzetten Oegandese LHBT’s

Stop uitzetten Oegandese LHBT’s

D66-Kamerlid Gerard Schouw roept het kabinet op het uitzetten van Oegandese LHBT-asielzoekers stop te zetten totdat de veiligheidssituatie van deze groep in het land van herkomst duidelijk wordt. De situatie voor LHBT’s in Oeganda is al jaren zeer slecht. Binnenkort wordt de zogenaamde anti-homowet, die homoseksualiteit strafbaar stelt, in het Oegandese parlement behandeld. Schouw: “Het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 november 2012

Meerderheid voor afschaffen verbod op godslastering

Na bijna tien jaar discussie krijgt Nederland een stuk vrijheid van meningsuiting terug. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van D66 en SP om het verbod op godslastering af te schaffen. Het huidige wetsartikel creëert rechtsongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen. De indieners willen dat vrijheid van meningsuiting gebaseerd is op gelijke behandeling.

Bekijk nieuwsbericht

Wouter Koolmees bij Pauw & Witteman

D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees was gisteravond te gast bij Pauw & Witteman. Hij praatte daar o.a. over het steunpakket aan Griekenland en de verbroken verkiezingsbeloftes van premier Rutte Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 beloofde Rutte dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan. Daar moest de premier na de Europese top op…

Bekijk nieuwsbericht