Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 januari 2013

Nieuwe Democraat

In deze editie van het ledenblad de Democraat blikt Alexander Pechtold terug op het afgelopen politieke jaar. Daarnaast artikelen over onderwijs en de ouderenzorg, een afscheidsinterview met Boris van der Ham, een interview met Wouter Koolmees en nog veel meer. Bekijk hier de nieuwe Democraat  

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 december 2012

Els Borst Minister van Staat

Els Borst, voormalig vice-premier en partijleider van D66, is benoemd tot Minister van Staat. Met Borst heeft Nederland voor het eerst sinds Marga Klompé weer een vrouwelijke Minister van Staat. D66-leider Alexander Pechtold is erg verheugd over de benoeming. “Als iemand deze titel waard is, is het Els Borst. Zij is een voorbeeld voor velen.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 december 2012

Kamp voert cookievoorstel D66 uit

D66-Kamerlid Kees Verhoeven is blij dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) het voorstel van D66 uitvoert om de cookiewet te verbeteren. Nu kunnen bedrijven en mensen met een website vrijwel onmogelijk statistieken van bijvoorbeeld bezoekersaantallen meten. Terwijl dit juist nodig is om een website goed te laten werken. Het omarmde wijzigingsvoorstel van Verhoeven geeft websitemakers…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 december 2012

Laat buitenlandse staatshoofden spreken in parlement

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders bij een bezoek aan Nederland in het parlement kunnen komen spreken. Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder voor zijn fractie, zal vandaag bij de begrotingsbehandeling van dat departement voorstellen het Reglement van Orde van de Kamer zo aan te passen dat expliciet de mogelijkheid wordt geboden om wereldleiders in het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 december 2012

Marchantlezing: World 3.0 rethinking globalization

Globalisering is de laatste jaren een veelbesproken thema. Tot nog toe was er in deze discussie niet veel ruimte voor nuance. Je bent of voor de integratie van markten en daarmee tegen regulering. Je hebt een open houding naar de wereld of je verschuilt je achter de dijken. Kortom je bent voor of tegen globalisering. 

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 december 2012 dinsdag 11 december 2012

Kamermeerderheid voor afschaffen 1040-urennorm

D66-Kamerlid Paul van Meenen is blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer zijn voorstel steunt om af te zien van de 1040-urennorm. Onder meer PvdA, SP en CDA willen dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) deze norm voor mei volgend jaar herziet op een wijze die maximale ruimte biedt aan maatwerk voor leerlingen. Dat blijkt vandaag…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer duidelijkheid over pensioen

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg zegt vanavond in het RTL Nieuws dat mensen beter geïnformeerd moeten worden over hun uiteindelijke pensioen. “Juist in deze tijden van grote onzekerheid is het extra belangrijk dat er over een ingewikkeld onderwerp als pensioenen helder wordt gecommuniceerd. Het vorige kabinet heeft plannen aangekondigd voor betere pensioencommunicatie, maar deze zijn…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 december 2012

Blok, los misrekening huursector op!

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil dat minister Blok (Wonen, VVD) de misrekening van het kabinet op de woningmarkt snel teniet doet en met een duidelijk plan komt om het vertrouwen te herstellen. In een vandaag verschenen vergelijking van het Centraal Planbureau (CPB), leveren de huurinkomsten niet genoeg op voor woningcorporaties om de opgelegde verhuurdersheffing van 2…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 december 2012

Dekker, maak echte keuze voor publieke omroep!

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil dat staatssecretaris Dekker (Media, VVD) een echte keuze maakt over wat er met de publieke omroep en de omroepverenigingen moet gebeuren. Dekker is vandaag in zijn brief over de mediabegroting onrealistisch en onduidelijk over de toekomstige taak van de publieke omroep. Het kabinet wil iets dat niet kan, namelijk een blijvend…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 december 2012

Meer aandacht voor duurzaamheid, onderwijs en de rechtsstaat

De D66-Eerste Kamerfractie wil dat het kabinet zich niet alleen richt op de overheidsfinanciën, maar ook aandacht besteedt aan duurzaamheid en onderwijs. Dit heeft senator Hans Engels ingebracht bij de Algemene Beschouwingen. “D66 ziet de noodzaak van hervormingen en treedt de regering daarbij constructief tegemoet. Maar kennis en investeren in duurzaamheid en groene groei zijn de sleutel om…

Bekijk nieuwsbericht

“Stamcelonderzoek is keuze van de wetenschapper”

Stamcelonderzoek is een keuze van de wetenschapper. Het is niet aan de seculiere instellingen van de EU om dit onderzoek te ontmoedigen op religieuze gronden. Dat stelt D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld aan de vooravond van een debat hierover van het Secularisme Platform van het Europees Parlement ( EPPSP).

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 december 2012

Marchantlezing 2012: World 3.0 Rethinking Globalization

Globalisering is de laatste jaren een veelbesproken thema. Tot nog toe was er in deze discussie niet veel ruimte voor nuance. Je bent of voor de integratie van markten en daarmee tegen regulering. Je hebt een open houding naar de wereld of je verschuilt je achter de dijken. Kortom je bent voor of tegen globalisering. 

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 december 2012

Hachchi geeft militaire opleidingen nieuwe impuls

D66-Kamerlid Wassila Hachchi komt met twee voorstellen om militaire opleidingen nieuwe impuls te geven: een Erasmus programma voor militairen in opleiding en civiel erkende diploma’s voor onderofficieren. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het personeelsbeleid van het ministerie van Defensie. Hachchi wil met beide voorstellen de mogelijkheden voor militairen binnen en buiten het ministerie verruimen.…

Bekijk nieuwsbericht

Onderzoek juridische kaders voor gebruik drones

D66-Kamerlid Wassila Hachchi wil dat er een onafhankelijk juridisch onderzoek plaatsvindt naar de inzet van onbemande militaire vliegtuigen (drones). De Nederlandse krijgsmacht zal op korte termijn over drones beschikken, maar de juridische kaders van het gebruik van onbemande vliegtuigen zijn onduidelijk. Hachchi roept het kabinet op om eerst te onderzoeken hoe de inzet van deze…

Bekijk nieuwsbericht

Bussemaker, geef studenten en docenten meer tegenkracht!

D66-Kamerlid Paul van Meenen wil dat minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) studenten en docenten meer tegenkracht geeft over de financiële richting van hun school of universiteit. Nu kunnen raden van studenten en leraren in de wet slechts advies geven over de begroting, dat moet veranderen in instemmingsrecht. Hiermee zijn ze nodig voor het akkoord op een…

Bekijk nieuwsbericht