Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 augustus 2018

Actieplan: De rechter voor iedereen

De kloof in de samenleving tussen diegenen die wel mee kunnen komen en hun kansen kunnen verzilveren, en diegenen die dat om welke reden dan ook niet lukt en achterblijven, neemt toe. Dat zie je ook terug in de rechtspraak. Rechters, regels en procedures zijn voor veel mensen niet te begrijpen. Ze weten niet hoe en wanneer ze hun recht kunnen halen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De rechter is er immers voor iedereen. Daarom komt D66 met een actieplan.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen: “Zorg nou dat zoveel mogelijk mensen het gevoel hebben: die rechtspraak is er ook voor ons. Je opleiding, je taalbeheersing of je afkomst mogen niet van invloed zijn op de gelijkheid die we op papier – in de wet – allemaal hebben.”

Spreekuurrechters

De stap naar de rechter is voor veel mensen groot, vanwege de kosten en de ingewikkelde procedures. Bovendien komt er bij de rechter niet altijd een oplossing voor het échte probleem, omdat vooral naar het juridische geschil wordt gekeken. Om de toegankelijkheid tot het recht te vergroten zijn D66’ers in heel het land in hun gemeenten bezig spreekuurrechters uit te rollen. Een spreekuurrechter lost zaken op die te maken kunnen hebben met buren-, arbeids-, of huurrecht, maar een spreekuurrechter kijkt verder dan het juridische conflict. De spreekuurrechter is toegankelijk, snel en goedkoop. Dat liet de succesvolle proef in Assen zien. In Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Zwolle en Den Haag zijn op initiatief van D66 de eerste stappen gezet. Gemeenten gaan samen met de president van de Rechtbank in hun omgeving in gesprek om de spreekuurrechter te realiseren.

Begrijpelijke taal

De grote afstand tussen de mensen in de samenleving en de rechtspraak komt daarnaast door het onbegrijpelijke taalgebruik. Complexe wetten, ingewikkelde vonnissen en vakjargon schept wantrouwen. De uitspraken van rechters zouden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn voor iedereen. Groothuizen: “Vertrouwen begint met elkaar kunnen begrijpen. Dat vraagt om uitspraken van rechters in begrijpelijke, heldere taal. Een rechtszaak is al genoeg gedoe voor betrokkenen.” D66 wil dat uitspraken van rechters in begrijpelijke, heldere taal worden gepubliceerd, op B1-taalniveau, zodat zoveel mogelijk mensen de uitspraken die rechters doen, begrijpen.

Diversiteit

Daarnaast wil D66 dat rechters in Nederland een betere afspiegeling gaan vormen van de Nederlandse maatschappij. Het is in de rechtspraak niet alleen van belang dat mensen de rechter begrijpen, maar óók dat de rechter de rechtzoekende in al zijn verscheidenheid begrijpt. Niet omdat er andere rechtsregels gelden, maar wel omdat het toepassen van rechtsregels op een concrete situatie vraagt om begrip van en inzicht in die concrete situatie. D66 pleit ervoor de diversiteit binnen de rechterlijke macht te vergroten door een vernieuwde sollicitatieprocedure en meer aandacht voor sociale uitsluiting.

Lees het hele actieplan ‘De rechter voor iedereen’ hier.

Thema

Justitie & veiligheid

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.

Lees meer