Wat is de Membredeprijs?

Oorsprong
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2007 richtte D66 Maastricht-Heuvelland het Membrede-comité op.

Het comité werd vernoemd naar de verlichte Maastrichtse burger André Charles Mèmbrede (1758-1831). Hij maakte als Maastrichtenaar deel uit van het eerste gekozen parlement in Europa, de Conseil de Cinq-Cents (Raad van Vijfhonderd) in Parijs. D66 Maastricht-Heuvelland ziet hem dan ook als één van die betrokken Maastrichtenaren die, overtuigd van de rechten van de Mens en de Burger, geprobeerd hebben de burgers meer invloed te geven op het bestuur. We beschouwen hem daarom als één van onze politieke voorgangers.

Daarnaast wil D66 aandacht geven aan een speciaal gedeelte van de geschiedenis van de Beneden-Maas, de periode waarin de Verlichting voet aan de grond kreeg in deze omgeving en daarmee voor de inrichting van de maatschappij een wezenlijke verandering begon naar democratie en rechtstaat. Het Membrede-comité werkt los van partij en fractie. Er kunnen dus ook niet-leden aan deelnemen.

Membredeprijs
Om de twee jaar reikt het Membrede–comité de Membrede–prijs uit. De “Membrede”-prijs is bedoeld voor iemand uit Maastricht of met affiniteit tot Maastricht die zich inzet voor anderen in de maatschappij en tegelijk laat zien dat hij of zij over de eigen grenzen probeert te kijken. Of zoals Membrede zou zeggen:  “Das sjterrek”.

Membrede was lid was van de wetgevende vergadering in Parijs en zou bij de staatsgreep van Napoleon op de 18e en 19e Brumaire (9 en 10 november) 1799 uit het raam zijn gesprongen zonder zijn benen te breken. Hij zou toen van verbazing over beide gebeurtenissen hebben uitgeroepen: “Das sjterrek !” Dat was lang een Maastrichts spreekwoord: “Das sjterrek, zag Mambree” (dat is sterk, zei Membrede).

Kandidaten voor de prijs en de uiteindelijke winnaar worden geselecteerd onder verantwoordelijkheid van het Membrede-comité. Het comité haalt hiertoe actief ideeën en signalen op bij de leden van D66 Maastricht-Heuvelland en uit de maatschappij als geheel. Het comité staat ook open voor suggesties. Zie het contactadres onderaan.

Prijswinnaars
Prijswinnaar 2007 – Gabriëlla De Keukeleire
Prijswinnaar 2009 – Michel Dorigo
Prijswinnaar 2011 – Marco Piëtte
Prijswinnaar 2013 – Sheila Oroschin
Prijswinnaar 2015 – Ruben Oppenheimer
Prijswinnaar 2017 – Stichting WereldWijd

Contact
Membrede-comité
Jan Willem Bertens (voorzitter)
Hans van Wageningen (secretaris)
Huub Rouvroye (penningmeester)
Daan Kerssemakers
Jos Frenken
Chrit Leenders
Mart Mulkens
Joëlle Joosten
Paul Sanders
Andreas Pohle

Correspondentieadres
Membrede-comité
p/a Maartveld 1
6226 DA Maastricht
Tel: 06-11374958
E-mail: [email protected]