Harald Barendse

Beeld: Jonathan Vos Photography

Kandidaat-raadslid en huidig raadslid

  • 48 jaar
  • Maastricht

Harald Barendse is als raadslid aan zijn tweede periode bezig, op dit moment actief op de domeinen Fysiek en Algemene Zaken, maar in het verleden ook op (delen van) Economische Zaken.

Harald over zijn raadslidmaatschap: “In 2014 kreeg ik de kans om raadslid te worden namens D66 in Maastricht. Sindsdien heb ik mij met hart en ziel ingezet om Maastricht nog beter te maken met name op de beleidsterreinen mobiliteit, stadsontwikkeling en toerisme. Hoogtepunten daarin waren voor mij het op de kaart zetten van de herinrichting van de Stationsstraat en het realiseren van extra fietsverbindingen ter hoogte van het Europaplein (Sibematunneltje).

Ik hoop dat D66 een geweldig resultaat neerzet bij de komende verkiezingen en ik heb veel zin om nog een periode als raadslid aan de slag te kunnen gaan.”