Jan van der Zwaart

Beeld: Uit eigen bestand

Even voorstellen

Ik vind D66 een liberale partij. De persoonlijke vrijheid staat voorop, in samenspraak met anderen. De meeste inspiratie heb ik in mijn werkzame leven opgedaan als personeelsfunctionaris tijdens de opvang van asielzoekers. We moeten ruimte geven aan mensen die uit andere situaties komen. Daar sta ik voor.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in de Krimpenerwaard is in mijn oude boerderij in Haastrecht. We hebben 25 jaar geleden een oude boerderij gekocht die we zelf hebben opgeknapt. Het uitzicht is over de landerijen van het Slagenlandschap.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Op het gebied van cultureel, ezou ik graag meer actie zien, ook voor de jeugd.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer snelheid maken met het ontwikkelen van woningbouw.
  • Een goede infrastructuur voor sport en muzieklessen voor kinderen.
  • Zorgen voor meer verbinding tussen de verschillende kernen van de Krimpenerwaard.

  • 76 jaar
  • Amstelveen
  • Haastrecht