Birgül Özmen

Birgül is raadslid.

  • 39 jaar
  • Den Haag

Birgül is sinds 2014 raadslid en was in die tijd onder andere betrokken bij het vaststellen van het kunstenplan en het aanpakken van de problemen rondom de energieacademie. Naast haar inzet voor kunst en cultuur heeft ze zich gericht op werkgelegenheid, armoede en schuldenaanpak. Ze was voorzitter van de commissie bestuur van de gemeenteraad en was als lid van de adviescommissie nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in 2020. Ze is werkzaam als beleidsmedewerker op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is lid van de commissie democratie en debat bij Nieuwspoort. Birgül woont op Scheveningen waar ze naar hartenlust kan sporten.