Steun ons en help Nederland vooruit

Onze afspraak met Nederland

Wie werkt gaat erop vooruit

Het moet altijd lonen om te werken. Daarom wil D66 de belasting op inkomen en arbeid met 10 miljard euro verlagen. Dat doen we met een pakket van belastingverlagingen. Zo betalen werknemers straks 500 euro minder belasting. Ook verlagen we de tarieven in 2e en 4e schijf van de inkomstenbelasting en we verhogen de arbeidskorting en de belastingvoordelen voor werkende ouders. Hiervan profiteren vooral mensen met lage en middeninkomens. Werken gaat voor iedereen meer lonen.

Op dit moment is het zo dat in sommige gezinnen de tweede ouder wel 65% van zijn inkomen aan belasting betaalt als hij of zij gaat werken. D66 vindt dat niet eerlijk. Het zijn juist de werkenden die de afgelopen jaren de zwaarste klappen van de crisis op moesten vangen. Iemand die vanuit de bijstand weer gaat werken, moet er minimaal 20% op vooruit gaan. Zo wordt werken eerlijk beloond.

Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45-minners, hebben een tijdelijk contract zonder zekerheden. D66 wil dat een vast contract voor iedereen bereikbaar wordt. We willen meer scholingsbudgetten voor werknemers en meer scholing en bemiddeling voor werkzoekenden. Zo wordt die vaste baan weer bereikbaar, voor iedereen.

Onderwijs wordt persoonlijker

Wie werkt gaat erop vooruit

Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

Vluchtelingen leren direct Nederlands

De vervuiler betaalt

Nederland blijft in Europa