Steun ons en help Nederland vooruit

Onze afspraak met Nederland

Onderwijs wordt persoonlijker

Goed onderwijs valt of staat met voldoende aandacht op school. Een leraar moet de ruimte hebben om kinderen vaker een op een te helpen. Daarom investeren we in kleine klassen van niet meer dan 24 leerlingen. En we geven het onderwijs terug aan de leraar. We geven leraren meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen om steeds beter te worden in hun vak.

Ongelijkheid is onacceptabel. Vooral als deze voortkomt uit ongelijke kansen. Als ouders lager opgeleid zijn of een niet-westerse achtergrond hebben, hebben kinderen vaak minder kansen. Die tweedeling is desastreus. Wie je bent of waar je vandaan komt mag niet bepalend zijn voor wie je later wordt. D66 vindt dat elk kind recht heeft op een goede start.

Daarom willen we dat alle kinderen vanaf twee jaar naar de kinderopvang kunnen. Ook kinderen van niet-werkende ouders. Zo beginnen kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld geen Nederlands spreken niet al met een taalachterstand aan hun schoolcarrière.

Doorstromen en stapelen moeten makkelijker worden. En op latere leeftijd terugkeren naar het onderwijs moet eenvoudig zijn en gestimuleerd worden.

Onderwijs wordt persoonlijker

Wie werkt gaat erop vooruit

Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

Vluchtelingen leren direct Nederlands

De vervuiler betaalt

Nederland blijft in Europa