Steun ons en help Nederland vooruit

Onze afspraak met Nederland

Nederland blijft in Europa

Nederland profiteert flink van de Europese Unie. Er zijn geen grenscontroles meer als we op vakantie gaan. En we hoeven geen geld te wisselen. Ook kunnen bedrijven heel makkelijk over de grens zaken doen door het vrij verkeer van personen en goederen. Zo levert de Europese Unie elke Nederlander jaarlijks ongeveer 2000 euro op.

Vanwege alle voordelen is D66 tegen uittreding uit de Europese Unie, een zogenaamde Nexit. We werken ook niet mee aan een referendum daarover. D66 is voorstander van referenda als noodrem, maar niet om de vooruitgang die zestig jaar Europese samenwerking ons heeft gebracht in vrede, welvaart en veiligheid uit te wissen. De huidige referendumwetgeving en het instrument vinden wij niet geschikt voor dergelijke besluiten.

Wat we wel willen? Vooruit met Europa. We willen Europa veiliger, efficiënter en democratischer maken.

Voor de veiligheid van Nederland is het belangrijk om als Europese Unie samen te werken. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen grootmachten als Rusland en China. Om Europa veiliger te maken willen we een Europese grens- en kustwacht, verplichte informatie-uitwisseling tussen veiligheidsdiensten, meer Europese defensiesamenwerking en een volwaardig Europees asielbeleid.

Om Europa efficiënter te maken moet de Europese begroting op de schop. Geen koeien maar kennis! We willen af van de miljarden aan landbouwsubsidies. We investeren in onderwijs, duurzame energie en innovatie. Ook kunnen we flink besparen door te stoppen met het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg.

Om Europa democratischer te maken willen we een kleinere Europese Commissie, het veto van de nationale lidstaten afschaffen en meer macht voor het Europees Parlement. Het Europees Parlement moet de voorzitter van de Europese Commissie voordragen en kiezen, de mogelijkheid krijgen om zélf wetsvoorstellen in te dienen en meer parlementaire enquêtes uit te voeren.

 

Onderwijs wordt persoonlijker

Wie werkt gaat erop vooruit

Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

Vluchtelingen leren direct Nederlands

De vervuiler betaalt

Nederland blijft in Europa