Steun ons en help Nederland vooruit

Onze afspraak met Nederland

Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld. D66 is daar trots op. Maar het kan altijd beter. Ons stelsel vertoont bureaucratische trekjes. Patiënten en mantelzorgers voelen zich soms volstrekt onbegrepen. En bovendien lopen de kosten verder op, zowel voor de patiënt als voor de samenleving als geheel.

D66 wil daarom een aantal dingen verbeteren aan ons zorgstelsel. Ten eerste willen we meer nadruk op preventie. Niemand wil ziek zijn, en daarom moeten we de kans dat iemand het wordt zo klein mogelijk maken. Dat doen we door roken te ontmoedigen en gezond eten, sporten en bewegen aan te moedigen.

Als mensen wel ziek worden, moeten we zo snel mogelijk zorg bieden in de eigen, vertrouwde omgeving.  Met duizenden extra verpleegkundigen in de wijken zorgen we dat er ook voldoende mensen zijn om de aandacht te bieden die nodig is, met name in de ouderenzorg. Daar investeren we 400 miljoen euro in. Onnodige bureaucratie stoppen we. Verpleegkundigen willen met zorg bezig zijn, niet met formulieren.

Ook willen we meer maatwerk in de zorg. Iedereen is anders en gaat op een andere manier met gezondheidsproblemen om. De patiënt moet daarom centraal staan, met de huisartsen en andere medische professionals als eerste vertrouwenspersoon. Een huisarts mag je altijd zelf kiezen, en huisartsenzorg laten we niet onder het eigen risico vallen. Privacy en het medisch beroepsgeheim blijven altijd gewaarborgd. Zo versterken we het vertrouwen tussen patiënt en huisarts.

Onderwijs wordt persoonlijker

Wie werkt gaat erop vooruit

Onze gezondheidszorg wordt minder ingewikkeld

Vluchtelingen leren direct Nederlands

De vervuiler betaalt

Nederland blijft in Europa